www.avas.mv

Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News

Site title of www.avas.mv is Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News

World ranking 29064 altough the site value is $76164. avas.mv IP is 54.251.135.71 on nginx/1.9.9 server works with 1844 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for avas.mv is Avas.mv - Beyond Headlines

INFORMATION FOR avas.mv
 • Site Title : Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News
 • Keywords : breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, news, sports, technology, travel,
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 1844 ms
 • Site Host : avas.mv
 • Site IP : 54.251.135.71
 • Site Server : nginx/1.9.9
 • Google Analytic Code : 57149096-1
 • Alexa Rank : 29064
Security Status
Social Networks Activity
 • Facebook likes : -
 • Twitter mentions : -
 • LinkedIn mentions : -
 • Pinterest pins : -
 • StumbleUpon views : -
Alexa Global Rank
Alexa Search Traffic
KEYWORDS DENSITY (www.avas.mv)
 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • ވާހަކަ 8 times 1.32
 • jobs 6 times 0.99
 • ރާއްޖެ 5 times 0.83
 • ކުޅިވަރު 5 times 0.83
 • ވަނަ 5 times 0.83
 • ނަމަ 5 times 0.83
 • ދިވެހި 4 times 0.66
 • ދިވެހިން 4 times 0.66
 • ގައުމީ 4 times 0.66
 • އުޅެނީ 4 times 0.66
 • ގެސްޓް 4 times 0.66
 • maldives 3 times 0.50
 • news 3 times 0.50
 • ރިޕޯޓް 3 times 0.50
 • ލައިފްސްޓައިލް 3 times 0.50
 • ދުނިޔެ 3 times 0.50
 • ފިނިޕޭޖް 3 times 0.50
 • ވިޔަފާރި 3 times 0.50
 • ފޮޓޯ 3 times 0.50
 • ވައިބްސް 3 times 0.50
 • އެންމެ 3 times 0.50
 • ވާދަ 3 times 0.50
 • ކުރި 3 times 0.50
 • ހީޓްގެ 3 times 0.50
 • ތިން 3 times 0.50
 • ނިޝްވާނަށް، 3 times 0.50
 • އަނެއް 3 times 0.50
 • ބުރަށް 3 times 0.50
 • ކޮލިފައި 3 times 0.50
 • ނުވޭ 3 times 0.50
 • ޓޫރިސްޓު 3 times 0.50
 • ހޮޓާ 3 times 0.50
 • ހިންގޭނީ 3 times 0.50
 • ގަޑިއިރުގެ 3 times 0.50
 • ކަރަންޓާއި 3 times 0.50
 • ފުލުސް 3 times 0.50
 • މަރުކަޒު 3 times 0.50
 • ހުރި 3 times 0.50
 • ގަވައިދު 3 times 0.50
 • ކަޓަމަރާން 3 times 0.50
 • މުބާރާތުގައި 3 times 0.50
 • ބައިވެރިވާ 3 times 0.50
 • ޓީސީއެލް 3 times 0.50
 • އިން 3 times 0.50
 • ސްޕޮންސަކޮށްފި 3 times 0.50
 • ދިގު 3 times 0.50
 • ރަނގަޅު 3 times 0.50
 • ހައުސްގެ 3 times 0.50
 • flyme 3 times 0.50
Link Analyse (www.avas.mv
 • Text Link Rel Target
 • ޕްރޮމޯޝަން /business/promotion
 • ޕްރެމިއާ ލީގު: މިފަހަރަކީ ކޯޗުންގެ ފަހަރެއް /21194
 • ޓެކްނޯލޮޖީ /lifestyle/technology
 • ސަލްމާނަށް ޖިމްނާސްޓްގެ ނަންވެސް ނޭނގޭ! /21074
 • ސިއްހަތު /lifestyle/health
 • ސްކޫލް /lifestyle/school
 • ލައިފްސްޓައިލް /lifestyle
 • ލެކިއުޓުގެ ގުޑްގާލް: ވަރަށް ރަނގަޅު! /21112
 • ލިބޭ އަރާމަށްވުރެ ނިދާ ބޭހުގެ ގެއްލުން ބޮޑު! /20782
 • ތުނޑިމަތީގައި ލޭ /18834
 • ދިވެހިން އިސްލާމީ މާލީ ހިމާޔަތް ދެނެގަތުން! /20941
 • ދިވެހި ސިނަމާ /fini-page/dhivehi-cinema
 • ދިވެހި ވައިބްސް މަލިކު ގޮނޑުދޮށަށް "ލައްގައިފި" /21190
 • ދުނިޔެ /world
 • ދީން /lifestyle/religion
 • ފޮޓޯއައިޖީއެމްއެޗް އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް /21123
 • ފޮޓޯ /multimedia/photo
 • ފުޑް އެންޑް ޓްރެވަލް /lifestyle/food-and-travel
 • ފެޝަން /lifestyle/fashion
 • ފިނިޕޭޖް /fini-page
 • މަލްޓިމީޑިއާ /multimedia
 • މިއުޒިކް /fini-page/music
 • މީހުން /lifestyle/people
 • ވިޔަފާރި /business
 • ވީޑިއޯ /multimedia/video
 • ވާހަކަ /story
 • އޯޑިއޯ /multimedia/audio
 • އިތުރު ތަމްރީނަށް 23 ޕްރިންސިޕަލަކު މެލޭޝިޔާއަށް /21165
 • އޮފްބީޓް /lifestyle/offbeat
 • އިންޓަރެކްޓިވް /multimedia/interactive
 • އިންފޮގްރެފިކް /multimedia/infographic
 • އަންހެނުން /lifestyle/women
 • އެ އުޅެނީ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަން! /21121
 • ކުޅިވަރު /sports
 • ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ހަވީރު 2016 /20788
 • ކުރު ވާހަކަ: ލޯބީގެ ކުށްހީ /19390
 • ކުރު ވާހަކަ: އެއީ ހަމަ ލޯތްބެވެ. /18695
 • ބޮލީވުޑް /fini-page/bollywood
 • ބްރިޖު ބަލަން ދާ މީހުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް! /21063
 • ބޭރު ކުޅިވަރު /sports/world-sports
 • ރިޕޯޓް /report
 • ރިވިއު /fini-page/review
 • ރާއްޖެ ކުޅިވަރު /sports/local-sports
 • ރާއްޖެ /local
 • ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސް: ސަޖަންގެ 13 ވަނަ ގައުމީ ރެކޯޑް /21143
 • ރަނިއޭރީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި /21136
 • ހޮލީވުޑް /fini-page/hollywood
 • training coordinator jobs by flyme /iulaan/470
 • top 10 students awarded /en/21145
 • terms of use /page/tos
 • rio olympics: sajan breaks personal best record /en/21171
 • president ratifies defamation bill /en/21168
 • pharmacist jobs by aasandha company ltd /iulaan/473
 • news drop /news-drop
 • graphic designer jobs by ace hardware maldives /iulaan/472
 • flight operation assistant jobs by flyme /iulaan/468
 • english edition /en
 • english /en
 • contact us /page/contact
 • committee passes gender equality bill /en/21179
 • about us /page/about
RESPONSE (www.avas.mv)
 • Cache-Control : no-cache
 • Connection : keep-alive
 • Content-Length : 47146
 • Content-Type : text/html; charset=UTF-8
 • Date : Fri, 12 Aug 2016 08:28:33 GMT
 • Server : nginx/1.9.9
 • X-Powered-By : PHP/5.5.9-1ubuntu4.11
META TAGS (www.avas.mv)
 • article:publisher : https://www.facebook.com/mvavas
 • content-language : dv
 • csrf-token : eqquxhhgqidd5xi8gdnuwwnwiobb7tdus4rg5faq
 • fb:app_id : 317647168419993
 • fb:pages : 682778605132943
 • image : https://avas.mv/assets/og/avas_og.png
 • locale : en_en
 • mobile-web-app-capable : yes
 • msapplication-tilecolor : #ffffff
 • msapplication-tileimage : https://avas.mv/assets/ico.ico/ms-icon-144x144.png
 • og:description : avas.mv - beyond headlines
 • og:image : https://avas.mv/assets/og/avas_og.png
 • og:site_name : avas.mv
 • og:title : avas.mv - maldives news, politics, entertainment, business, sports, travel, technology and breaking news
 • og:url : https://avas.mv
 • site_name : avas.mv
 • theme-color : #18486f
 • title : avas.mv - maldives news, politics, entertainment, business, sports, travel, technology and breaking news
 • twitter:card : summary_large_image
 • twitter:creator : @avasmv
 • twitter:domain : www.avas.mv
 • twitter:image:src : https://avas.mv/assets/og/avas_og.png
 • twitter:site : @avasmv
 • twitter:widgets:csp : on
 • url : https://avas.mv
 • viewport : width=device-width, initial-scale=1
 • x-ua-compatible : ie=edge
H TAGS (www.avas.mv)
 • h1 : މީހުން,
 • h2 : "ޓިއުބްލައިޓް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ޗައިނާގެ އެކްޓްރެސްއެއް, administrative assistant, flight operations, bml, immigration partner to provide maldives passport card, committee passes gender equality bill, flight operation assistant, graphic designer, pharmacist, president ratifies defamation bill, rio olympics: sajan breaks personal best record, top 10 students awarded, training coordinator, ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖެހިއްޖެ، އަދިވެސް ބޭނުމީ އެހީތެރިކަން!, ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި ފުރިހަމަ ހިދުމަތް ދިނުން!, ނުކުރާ ސުވާލު: ކައިވެނިކޮށްގެން އުފަލުގައި އުޅެނީ ކިހިނެތް؟, ނިދާއިރު ފައި އުކޭނަަމަ ސައިބޯންޏަކީ ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް!, ނަޝީދުގެ ޕްލޭން: ލަޝްކަރު ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނައުން!, ރަނިއޭރީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި, ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސް: ސަޖަންގެ 13 ވަނަ ގައުމީ ރެކޯޑް, ބްރިޖު ބަލަން ދާ މީހުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް!, ކުރު ވާހަކަ: އެއީ ހަމަ ލޯތްބެވެ., ކުރު ވާހަކަ: ލޯބީގެ ކުށްހީ, ކޯސް ފީގެ 40 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފުސީލެއް ނެތް: އޮޑިޓް, އެ އުޅެނީ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަން!, އުރީދޫ ދިވެހި ވައިބްސް އެއް މިލިއަން ފަަހަރު ބޭނުންކޮށްފި, އައިޖީއެމްއެޗް އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް, އިތުރު ތަމްރީނަށް 23 ޕްރިންސިޕަލަކު މެލޭޝިޔާއަށް, އަޔާދީގެ ފެމެލީ ތަކާފުލްގެ ރައްކާތެރިކަން ފުލުހުންނަށް, ފުރަތަމަ އުޅުނީ ލަދުން، މިހާރު ލަވަ ކިޔުމަކީ ޕެޝަން!, ދިވެހި ވައިބްސް މަލިކު ގޮނޑުދޮށަށް "ލައްގައިފި", ދިވެހިން އިސްލާމީ މާލީ ހިމާޔަތް ދެނެގަތުން!, ދިގު ދުވުމަކަށް މާޒިން ނުކުންނަނީ، އޭނާއަށް ދުވެވޭނެ!, ތުނޑިމަތީގައި ލޭ, ލަންކާގެ ބަންޑާރަނަޔަކަ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ ބޮޑު ކުރަނީ, ލިބޭ އަރާމަށްވުރެ ނިދާ ބޭހުގެ ގެއްލުން ބޮޑު!, ލެކިއުޓުގެ ގުޑްގާލް: ވަރަށް ރަނގަޅު!, ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ބޯޓުތަކެއް ޕާކިސްތާނުން ގަނެފި, ސަލްމާނަށް ޖިމްނާސްޓްގެ ނަންވެސް ނޭނގޭ!, ސަޝާ އޮބާމާ: ވައިޓް ހައުސްގެ އަރާމު ދޫކޮށް ވެއިޓަރަކަށް!, ޝުޖާއު: އެމްޓީޑީސީ ގަދަކޮށްލުމުގެ އަޒުމުގައި, ޒުވާން ބައްޕައަކު ޝިފާއަށް އެދި ދިގު އިންތިޒާރެއްގައި!, ޕްރެމިއާ ލީގު: މިފަހަރަކީ ކޯޗުންގެ ފަހަރެއް, more >>
 • h4 : ފޮޓޯ,
CSS FILES (www.avas.mv)
 • 1 : //cdn.jsdelivr.net/jquery.slick/1.5.8/slick.css
 • 2 : /assets/ico.ico/android-icon-192x192.png
 • 3 : /assets/ico.ico/apple-icon-114x114.png
 • 4 : /assets/ico.ico/apple-icon-120x120.png
 • 5 : /assets/ico.ico/apple-icon-144x144.png
 • 6 : /assets/ico.ico/apple-icon-152x152.png
 • 7 : /assets/ico.ico/apple-icon-180x180.png
 • 8 : /assets/ico.ico/apple-icon-57x57.png
 • 9 : /assets/ico.ico/apple-icon-60x60.png
 • 10 : /assets/ico.ico/apple-icon-72x72.png
 • 11 : /assets/ico.ico/apple-icon-76x76.png
 • 12 : /assets/ico.ico/favicon-16x16.png
 • 13 : /assets/ico.ico/favicon-32x32.png
 • 14 : /assets/ico.ico/favicon-96x96.png
 • 15 : /assets/og/avas_og.png
 • 16 : /build/assets/css/kuri-65dd2dd1a3.css
 • 17 : /manifest.json
JAVASCRIPT FILES (www.avas.mv)
 • 1 : /assets/js/atk-1.4.js
 • 2 : /assets/js/jquery.min.js
 • 3 : /assets/js/slick.js
 • 4 : /assets/js/sticky.js
 • 5 : /assets/js/timeago.js
 • 6 : /build/assets/js/avas-kuri-809ee3c206.js
 • 7 : https://cdn.onesignal.com/sdks/onesignalsdk.js